HR Tech

Persberichten

NIEUWS DOOR BEDRIJFNIEUWS DOOR BEDRIJF


Persberichten

KBC & oudere medewerkers kiezen voor unieke eindeloopbaanbenadering met Minervaplan

20.02.2014 -

Jaarlijks wordt een dertigtal KBCers 62 jaar. Over 5 jaar zijn er dat 300 per jaar. 0ver 10 jaar zelfs 500. Om deze grote groep ouder wordende KBC-medewerkers aan boord te houden én te motiveren, ontwikkelde KBC het Minerva-plan. Dankzij dit eindeloopbaanplan kunnen oudere KBCers voortaan kiezen uit vijf loopbaanpaden. Elk van die loopbaanpaden of ‘tracks’ is gebaseerd op een combinatie van arbeidsregimes en functieniveaus. Basis ervan is de i-Deal, een gepersonaliseerde overeenkomst tussen de medewerker en KBC. Bij het opstellen van de i-Deal zijn vier parameters bepalend: interesse, functieniveau, arbeidsregime en loopbaanduur. In overleg met hun leidinggevende kiezen medewerkers zelf een loopbaanpad dat optimaal beantwoordt aan hun verwachtingen. De keuze van de loopbaanpaden is vrij en individueel. Track 5 is de meest radicale optie. Wie dit loopbaanpad kiest, kan met een arbeidsovereenkomst van KBC bij een andere organisatie dan KBC aan de slag.

Met het witboek 'De weg naar langer werken' plaatsen SD Worx en KBC de eindeloopbaan¬problematiek bovenaan de agenda. Beide organisaties benadrukken dat langer werken de verantwoordelijkheid is van alle belanghebbenden: werkgevers, overheid, vakbonden en werknemers. Het voor België innovatieve Minerva-plan bewijst echter dat er juridische barrières uit de weg moeten worden geruimd, bijvoorbeeld op het vlak van de werkgeversgroeperingen, een concept dat aan de basis ligt van Track 5 en waarvan de regelgeving op dit moment door minister van Werk, Monica De Coninck wordt aangepast. Tot slot is ook de nood aan een nationale taskforce hoog. Belgische werkgevers kunnen actiever met de eindeloopbaanproblematiek bezig zijn. Een taskforce biedt hen de mogelijkheid zich te verenigen, over de problematiek na te denken en concrete oplossingen uit te werken.

[b]Minervaplan KBC doorbreekt traditionele tewerkstellingspatroon[/b]

De leeftijdspiramide van veel bedrijven spreekt boekdelen. Babyboomers stevenen massaal op het einde van hun loopbaan af. Om de sociale zekerheid betaalbaar te houden zullen meer Belgen langer moeten werken. Uit onderzoek van SD Worx blijkt alvast dat 83% van de Belgische bedrijven zijn medewerkers tot hun 65ste in dienst wil houden. Vier op de tien werkgevers verbinden daar wel voorwaarden aan: de gezondheid van de werknemers dient op peil te blijven, ze moeten het werkritme kunnen volgen en vooral ook gemotiveerd blijven.

KBC biedt deze uitdaging het hoofd met het Minervaplan, een in België unieke oplossing voor oudere medewerkers. Daarbij vertrekt KBC van de erkenning van de talenten van oudere medewerkers in plaats van te focussen op bijvoorbeeld brugpensioen, een gemakkelijkheidsoplossing die de samenleving handenvol geld kost. Het Minervaplan geeft de medewerker daarentegen de kans om de laatste fase van zijn/haar loopbaan zelf te plannen volgens het principe van de vrijwillige “i-Deal”. Niet alleen beantwoordt die beter aan de verwachtingen van de medewerker, hij stelt de organisatie in staat zijn of haar talenten maximaal te valoriseren en hen daardoor te blijven motiveren. Voor zijn “i-Deal” kan de medewerker kiezen uit 5 evenwaardige tewerkstellingstrajecten, en dit voor het eerst niet enkel binnen maar tevens buiten de muren van KBC. Daarmee doorbreekt KBC het traditionele tewerkstellingspatroon: medewerkers kunnen mèt behoud van hun KBC-arbeidsovereenkomst elders een professionele uitdaging aangaan en zo het laatste deel van hun loopbaan een nieuwe impuls geven.

Uitdaging : hoe steeds meer oudere werknemers blijven motiveren ?

Vandaag bestaat bijna 26% van het personeelsbestand van KBC uit 50-plussers en bevindt 20% zich in de leeftijdsklasse 45-50. Dit betekent dat momenteel jaarlijks een dertigtal KBC’ers 62 jaar wordt, maar over 5 jaar stijgt dat ritme al naar 300 per jaar en over 10 jaar zelfs naar 500 per jaar. Om de financiering van pensioenlasten, gezondheidszorg en werkloosheid beheersbaar te houden, is langer werken noodzakelijk geworden. De demografische ontwikkelingen waarmee KBC geconfronteerd wordt, zijn evenwel geen alleenstaand feit. Vele ondernemingen en instellingen krijgen hiermee te maken in de toekomst.

[b]Witboek als inspiratiebron[/b]

KBC is lang niet het enige bedrijf dat met deze problematiek geconfronteerd wordt. Zowel KBC als SD Worx vinden dan ook dat de werkgevers in ons land zich verder over deze problematiek – en de mogelijke oplossingen –moeten beginnen buigen. Inspiratie kan alvast gehaald worden uit het witboek dat KBC en SD Worx samen opstelden: “De weg naar langer werken. Het Minervaplan van KBC, een nieuwe aanpak”.

Voor het witboek, zie http://TINYINT(1).ly/1espz0u (link = URL shortener)

Premium partners