HR Tech

Persberichten

NIEUWS DOOR BEDRIJFNIEUWS DOOR BEDRIJF


Persberichten

Attentia voor de vierde keer bekroond met Investors in People label

22.01.2014 -

Duurzaam werknemersengagement staat centraal in de strategie van Attentia. Het bedrijf wil de talenten van haar medewerkers optimaal inzetten en ontwikkelen in lijn met de bedrijfsdoelstellingen. Zo geeft Attentia hen de kans om te groeien in hun job. Daarom wordt er hard gewerkt aan een personeelsbeleid met aandacht voor ontwikkeling, opleiding, motivatie, communicatie, erkenning en vitaliteit van medewerkers. Dat nu ook Attentia corporate de Investors in People erkenning behaalt, bevestigt het succes van hun inspanningen om een duurzaam Personeels- en Organisatiebeleid te implementeren.

Investors in People (IIP) is een internationaal label dat wordt uitgereikt door een onafhankelijke instantie. Deze organisatie gaat na in welke mate een bedrijf een strategisch Personeel & Organisatie-beleid (P&O) voert, waarin ontwikkeling en erkenning van medewerkers centraal staat. Geëngageerde medewerkers zijn namelijk de sleutel om als onderneming succes te boeken en de strategische doelstellingen te behalen. Het IIP-label krijgt een organisatie niet zomaar. Ze moet opmerkelijke, positieve resultaten kunnen voorleggen op P&O-vlak. Bijzonder is dat IIP vertrekt vanuit een rechtstreekse bevraging van alle geledingen van de organisatie. Het zijn de medewerkers zelf die door middel van interviews of focusgroepen aangeven of ze zich erkend en gewaardeerd voelen voor geleverde inspanningen, of er op tijd gerichte feedback is, etc. Hier scoorde Attentia.

“Het label is het beste bewijs dat we ook intern realiseren wat we naar onze klanten uitdragen. Een strategisch P&O‐beleid, waarbij ingezet wordt op duurzaam werknemersengagement, is onontbeerlijk om meer rendement te realiseren”, aldus Kristel Bracke, directeur Personeel & Organisatie.

Daarnaast is het IIP‐label een stimulans en promotietool. “Intern voelen onze medewerkers zich nog meer geapprecieerd, waardoor ze in de toekomst nog betere prestaties neerzetten in de dienstverlening naar onze klanten toe. Extern is het label een garantie voor sollicitanten en nieuwe werknemers dat ze bij een “Employer of Choice” terechtkomen”, zegt Kristel Bracke.

Na Attentia nv – IT consulting, Attentia nv – P&O consulting en Attentia kinderbijslag, is Attentia corporate de vierde organisatie binnen de groep Attentia die het label behaalt. Tegelijk is het de volgende stap naar een nog effectiever personeels‐en organisatiebeleid. Tegen 2015 streeft Attentia ernaar om het label voor al haar business units te behalen.

“De medewerkers van de afdeling corporate zijn unaniem positief over de erkenning, waardering en feedback die ze krijgen van hun leidinggevende. Ze weten bovendien perfect hoe hun job bijdraagt tot de strategische doelstellingen en ze beschouwen hun ontwikkelings‐ en leermogelijkheden als een belangrijke troef. Voor ons zijn dit doorslaggevende indicatoren die aangeven dat Attentia corporate het Investors in People label verdient”, aldus Pascal Engels, Managing Director Investors in People België.

Premium partners