HR Tech

Persberichten

NIEUWS DOOR BEDRIJFNIEUWS DOOR BEDRIJF


Persberichten

Onderzoek Vacature Magazine bij 3.203 Belgische respondenten naar impact van de crisis

22.06.2013 -

[b] Managers voelen de crisis stuk harder dan uitvoerende werknemers[/b]

Enkele markante vaststellingen uit het onderzoek:

Sinds het uitbreken van de crisis:

- zegt 38% van de ondervraagde managers harder te moeten werken, versus 29% van het uitvoerend personeel

- bevestigt 33% van de managers meer gestrest te zijn, versus 32% van het uitvoerend personeel

- zegt 45% van de ondervraagde managers met minder mensen hetzelfde werk te moeten doen versus 37% van het uitvoerend personeel

- ligt 27% van de managers vaker wakker van problemen op het werk dan vroeger, versus 22% van het uitvoerend personeel

- stelt 18% van het uitvoerend personeel de beslissing om kinderen te krijgen uit. 29% wacht ook met de aankoop van een huis, versus respectievelijk 14% en 23% van de managers.

Vacature Magazine peilde bij 3.203 hoogopgeleide professionals naar de impact van de crisis op ons financieel en mentaal welzijn. De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op een online bevraging naar professionele intenties en tevredenheid, koopkracht, verbruik, vertrouwen op de werkvloer en lichamelijke en mentale gezondheid, uitgevoerd in mei 2013.

[b][i]De impact van de crisis situeert zich voornamelijk op 3 niveaus:[/b][/i]

1. De sfeer en het vertrouwen op de werkvloer

Ongeveer één derde van de ondervraagden, waarvan significant meer managers, bevestigt steeds meer te moeten doen met minder werknemers. Tegelijk neemt het aantal klachten over de directie toe. Ook het vertrouwen in de bedrijfstop heeft een knak gekregen: men krijgt minder ruimte van bovenuit, terwijl de controle wordt verscherpt.

Werkgevers gaan in overlevingsmodus, laten de korte termijn primeren, besparen waar mogelijk. Daardoor verdwijnt de mensgerichte communicatie steeds meer op de achtergrond, wordt het vertrouwen aangetast en raakt de sfeer verziekt.

2. Psychologisch: burn-out loert om het hoekje

Volgens onze enquête zien managers en uitvoerend personeel vooral mentaal en lichamelijk af door de crisis. Liefst 38 procent van de managers zegt harder te moeten werken. Ongeveer één op de vijf van de ondervraagden gaat ook met minder plezier werken, ligt vaker wakker van problemen op het werk, en onze stressniveaus schieten de hoogte in. Jobstress bij mensen met een hoge werkintenstiteit gaat gepaard met 25 procent meer risico op hart- en vaatziekten, maar er wordt vooral gewaarschuwd voor de nog nefastere impact op mentaal welzijn. Volgens arbeidspsycholoog Hans De Witte illustreren de resultaten van de enquête dat een collectieve burn-out dreigt.

3. Financieel: besparingen zijn pijnlijk maar niet dodelijk

De financiële impact van de crisis op hoogopgeleiden lijkt al bij al nog wel mee te vallen in België. Vooral managers hebben er duidelijk minder last van. Toch bevestigt één vierde tot één vijfde van het uitvoerend personeel en het management financieel geraakt te worden door de crisis. Men heeft meer financiële kopzorgen en laat de auto vaker aan de kant staan. Eén op de tien managers en werknemers geeft te kennen dat het door de onzekere situatie op het werk moeilijker is om een lening te krijgen. Men heeft financieel wat minder armslag en wacht wat langer met de aankoop van een huis of het krijgen van kinderen.

Premium partners