HR Tech

Persberichten

NIEUWS DOOR BEDRIJFNIEUWS DOOR BEDRIJF


Persberichten

Onderzoek Vacature: Jobstudenten pikken vaste jobs in

20.06.2013 -

Enkele markante vaststellingen uit het onderzoek:

• Studentenwerk steeg in 2012 met 16%, terwijl werkloosheid toenam met 6,5%

• Vooral versoepelde wetgeving zorgt voor boom in studentenarbeid

• 1 op de 7 bedrijven zegt minder aan te werven doordat ze de jobs invullen met jobstudenten

• Honderden laaggeschoolde jobs zouden hierdoor verloren gaan

Belgische bedrijven vervangen vaste werknemers steeds meer door goedkope(re) jobstudenten. In een enquête van Vacature Magazine bij 226 bedrijven en organisaties zegt 1 op de 7 respondenten dat ze nieuwe aanwervingen voor een deel opvangen door jobstudenten in te schakelen. Het gevolg vooral van de nieuwe, versoepelde wetgeving op studentenarbeid, die volgens sommigen honderden jobs voor laaggeschoolden kost.

Studentenarbeid boomt in ons land, in schril contrast met de algemene tewerkstelling. Jobstudenten presteerden vorig jaar 16% meer dan het jaar ervoor, goed voor in totaal bijna 9 miljoen dagen, uitgevoerd door 450.000 jobstudenten. Het gemiddeld aantal gewerkte dagen nam met 12,4% toe tot bijna 20. Tegenover het recordjaar 2012 neemt studentenwerk dit jaar zelfs nog toe: in april 2013 kwamen er volgens de VDAB bijna de helft meer vacatures voor studentenjobs bij tegenover vorig jaar. Tegelijk nam de uitzendactiviteit vorig jaar én in het eerste kwartaal van dit jaar af en daalde de werkgelegenheid in Vlaanderen.

[b]Nieuwe wetgeving regering Di Rupo[/b]

De populariteit van de studentenarbeid is grotendeels te danken aan de versoepelde wetgeving die de regering Di Rupo begin vorig jaar invoerde. Jobstudenten kunnen daardoor het hele jaar door 50 dagen lang werken, zonder dat er sociale bijdragen moeten betaald worden. Jan De Weghe, federaal secretaris Handel bij de socialistische bediendenvakbond BBTK, heeft het in ons artikel over oneerlijke concurrentie tussen studenten en gewone werknemers. Hij schat dat honderden laaggeschoolde jobs verloren gaan door de nieuwe regeling op studentenwerk. In Vacature Magazine bevestigt fastfoodketen Quick dat jobstudenten bij hen voor een deel de gewone tewerkstelling vervangen, al worden studenten er vooral ingezet om piekmomenten op te vangen.

[b]Ook in het buitenland[/b]

Deze vaststelling wordt bevestigd door twee buitenlandse studies. Zowel in Nederland als Slovenië bleken goedkopere studenten ervoor te zorgen dat gewone jobs in de verdringing raken. Volgens de Sloveense studie treft het goedkoper maken van studentenjobs treft de tewerkstelling van jonge laaggeschoolden zelfs `op een significante manier`.

Onder meer Federgon, de federatie van de hr-dienstverleners, en ondernemers- en zelfstandigenorganisatie Unizo geloven niet in een verdringingseffect. Zij argumenteren dat studenten ingezet worden op piekmomenten en op momenten dat gewone werknemers niet aan de slag willen. Ze zijn volgens hen een noodzakelijke schakel om piekmomenten op te vangen, en vormen geen bedreiging voor de tewerkstelling.

[b]Minister van werk: 'nog te vroeg'[/b]

Voor minister van werk Monica De Coninck is het ondanks bovenstaande cijfers nog te vroeg om te oordelen. De minister vroeg de Nationale Arbeidsraad de nieuwe regeling rond studentenarbeid te evalueren, met de uitdrukkelijke vraag ook een mogelijk verdringingseffect te bekijken. Ook Federgon vindt het nog te vroeg om de nieuwe regeling te beoordelen.

[b]Over Vacature[/b]

Voor haar lezers en surfers is Vacature een permanente bron van kwalitatieve carrière-informatie en dito vacatures. Vacature zoekt constant naar de beste weg om kandidaten en bedrijven met elkaar in contact te brengen met het oog op rekrutering en persoonlijke ontwikkeling. Vacature speelt steeds opnieuw in op de behoeften van de kandidaat en biedt hem een multimediaal platform aan dat past bij haar succesvol leadership.

Premium partners