[knowledge & community]
Voor HR en andere professionals betrokken bij people matters

Mogelijkheden met PASSport:

Informatie (enkel voor houders van PASSport)

  • e-bib: meer dan 1000 Pdf’s (artikels, paper, rapporten, powerpoint-presentaties enz. - in het Nederlands, Frans en Engels - over de meest uiteenlopende HR-onderwerpen)
  • how-to artikels
  • HRM.report: een onregelmatig verschijnend, diepgaand, dossier in PDF-formaat
  • Recorded-versie (av) van tal van presentaties/webinars in de webinars-rubriek. Sommige zijn echter exclusief voor de PASSport-formule +4 gebruikers

Diensten

  • Exclusief voor de houders van Corporate PASSport:

De overige informatie en diensten van HRMinfo zijn gratis (maar enkel toegankelijk na registratie):

  • Nieuws & Opinie (aggregatie, na kwalitatieve selectie door de redactie van HRMinfo.eu, van binnenlandse en buitenlandse informatiebronnen waaronder HR-vaksites)
  • Directory van HR-dienstverleners (ingedeeld in rubrieken, met handige zoekmotor) *
  • Persberichten (het publiceren ervan is voorbehouden aan HR-dienstverleners die intekenden voor een uitvoerige en opvallende en dus betalende vermelding in de Directory)
  • HRjobs*

Klik hier om te achterhalen of uw werkgever reeds intekende op het Corporate PASSport en om uw persoonlijke PASSport/login te activeren mocht dat nog niet gebeurd zijn (en u er recht op hebt). U bent PASSport-houder maar bent uw login vergeten ? Klik hier om een nieuw wachtwoord aan te vragen.

Bestelling PASSport
Premium partners