[knowledge & community]
Voor HR en andere professionals betrokken bij people matters

Mogelijkheden met PASSport:

Informatie (enkel voor houders van PASSport)

 • e-bib: meer dan 1000 Pdf’s (artikels, paper, rapporten, powerpoint-presentaties enz. - in het Nederlands, Frans en Engels - over de meest uiteenlopende HR-onderwerpen)
 • how-to artikels
 • HRM.report: een onregelmatig verschijnend, diepgaand, dossier in PDF-formaat.

Diensten

 • Exclusief voor de houders van Corporate PASSport:
  • mogelijkheid om gratis HRjobs te publiceren (in jobrubriek)
  • korting van 50 of 75 euro (afhankelijk van het event) op elke inschrijving voor een HR knowledge sharing event van HRMinfo

De overige informatie en diensten van HRMinfo zijn gratis (maar enkel toegankelijk na registratie):

 • Nieuws & Opinie (aggregatie, na kwalitatieve selectie door de redactie van HRMinfo.eu, van binnenlandse en buitenlandse informatiebronnen waaronder HR-vaksites)
 • Directory van HR-dienstverleners (ingedeeld in rubrieken, met handige zoekmotor) *
 • Persberichten (het publiceren ervan is voorbehouden aan HR-dienstverleners die intekenden voor een uitvoerige en opvallende en dus betalende vermelding in de Directory)
 • HRjobs*

Klik hier om te achterhalen of uw werkgever reeds intekende op het Corporate PASSport en om uw persoonlijke PASSport/login te activeren mocht dat nog niet gebeurd zijn (en u er recht op hebt). U bent PASSport-houder maar bent uw login vergeten ? Klik hier om een nieuw wachtwoord aan te vragen.

Bestelling PASSport
Premium partners